Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van geboortebordkopen.nl

Onderdeel van:
Creatievelink 
Molenstraat 18
5735 BL Aarle-Rixtel
Telefoon: 0031 (0)492 77 22 00
E-mail: info@geboortebordkopen.nl

KvK: 17158347
BTW: NL001887065B24

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Geboortebordkopen.nl. Geboortebordkopen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 - De overeenkomst
Alle prijsopgaven van Geboortebordkopen.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief eventuele verzendkosten mits anders staat vermeld bij een product.

De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht. Geboortebordkopen.nl probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Je dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.

De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk. 

Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Geboortebordkopen.nl deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. 

Geboortebordkopen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Geboortebordkopen.nl moverende redenen te weigeren.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Wanneer je bij Geboortebordkopen.nl een product uit de shop koopt heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze 14 dagen ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt wordt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, mag je het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Geboortebordkopen.nl retourneren.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor je rekening.

Geboortebordkopen.nl zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat voor je gemaakt worden beschik je niet over een herroepingsrecht doordat deze persoonlijk van aard zijn. Ook eventuele verzendkosten (bijvoorbeeld voor spoedlevering) vallen buiten het herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs
Producten op maat:

Alle prijsopgaven van Geboortebordkopen.nl zijn vrijblijvend. De gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief eventuele verzendkosten tenzij anders vermeld. Wanneer je een prijsopgave ontvangt gelden deze prijzen gedurende één maand. Geboortebordkopen.nl heeft niet het recht binnen één maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.

Standaard producten uit de shop:

De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de daadwerkelijke koop is Geboortebordkopen.nl niet gemachtigd de prijzen aan te passen. Ook deze prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Producten met eigen ontwerp:

Wanneer je een opdracht voor een product met eigen ontwerp plaatst, zal Geboortebordkopen.nl een voorstel doen door middel van het toesturen van een afbeelding. Mocht je niet tevreden zijn over het voorstel kun je dit, voordat de illustratie gedrukt wordt, kenbaar maken. Na het drukken van de illustratie is wijzigingen laten aanbrengen niet meer mogelijk.

Standaard producten uit de shop:

Wanneer je bij ontvangst van het product niet tevreden bent, mag je na contact met Geboortebordkopen.nl het ongebruikte product binnen 14 dagen retour sturen. Het bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestort.

Algemeen:

Op alle producten van geboortebordkopen.nl zit 1 jaar garantie mits in originele staat. Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag je een normale levensduur met normale slijtage verwachten. Geboortebordkopen.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen door u of derden aangebracht. (denk hierbij aan bijvoorbeeld beschadigingen tijdens bevestigen)

Wanneer een product binnen de tijd van normaal gebruik slijtage vertoont neem dan zo snel mogelijk contact op met Geboortebordkopen.nl via: info@geboortebordkopen.nl. Geboortebordkopen.nl streeft ernaar binnen één dag te antwoorden, maar zeker binnen één week. Als de slijtage binnen de garantie valt zullen wij het probleem op een gepaste manier voor u oplossen. 

Artikel 9 - Levering en uitvoering
Onze producten worden via PostNL, DHL of een Alternatieve transportdienst verzonden.

Geboortebordkopen.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de shop binnen 5 à 6 werkdagen verzonden. Wanneer het een product met eigen ontwerp betreft en wij u een voorstel dienen toe te sturen, streeft Geboortebordkopen.nl er naar u een eerste voorbeeld per e-mail te sturen binnen 1 week. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd. Vanaf het moment van uw goedkeuring van een product op maat gelden de normale levertijden. 

Als plaats van levering geldt het adres dat je tijdens het je bestelling kenbaar hebt gemaakt.

Hoewel Geboortebordkopen.nl alle producten met veel zorg verpakt, is zij niet aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. 

Artikel 10 - Betaling
Na het plaatsen van de bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail. Heb je deze niet binnen 24 uur ontvangen, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@geboortebordkopen.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 3 dagen op rekening van Geboortebordkopen.nl zijn bijgeschreven waarna de productie van bestelde product(en) in gang wordt gezet. 

Artikel 11 - Klachtenregeling
Mocht je een klacht hebben over de producten van Geboortebordkopen.nl, de kwaliteit of de service, proberen wij je klacht naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar liever ontvangen wij een mail met een duidelijke omschrijving van de klacht, enkele foto's, en je contactgegevens. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, ontvang je een reactie.

Artikel 12 - Aanvullende bepalingen 
Privacy
Geboortebordkopen.nl respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. 

Publicatie
Van alle op producten met eigen ontwerp maakt Geboortebordkopen.nl foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit kenbaar maken. Het bestelde product wordt dan niet geplaatst.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website of andere uitingen van Geboortebordkopen.nl mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Geboortebordkopen.nl.

Wijzigingen
Laatst bijgewerkt: maart 2020