Retourneren

Wanneer je bij ons een product uit de webshop koopt heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze 14 dagen ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt wordt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. 

Retour zenden
Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, mag je het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Geboortebordkopen.nl retourneren.

Kosten in geval van herroeping
Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Geboortebordkopen.nl het verschuldigde bedrag (exclusief eventuele verzendkosten) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

LET OP : 
Als je jouw bestelling volledig of deels retourneert zijn de kosten die je maakt voor het retourneren voor eigen rekening. Je ontvangt dus uitsluitend het bedrag van het geretourneerde product terug en niet de eventueel gemaakte verzendkosten. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat voor je gemaakt worden beschik je niet over een herroepingsrecht doordat deze persoonlijk van aard zijn. Wanneer een product is gepersonaliseerd komt het herroepingsrecht ook te vervallen. Extra kosten als verzendkosten (bijvoorbeeld voor een spoed-levering) vallen ook buiten het herroepingsrecht.