Retourneren

Wanneer je bij Geboortebordkopen.nl een product uit de webshop koopt heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze zeven dagen ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt wordt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Je mag dus geen gaten boren in het geboortebord.

Retour zenden
Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, mag je het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Geboortebordkopen.nl retourneren.

Kosten in geval van herroeping
Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor je eigen rekening. Geboortebordkopen.nl zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat voor je gemaakt worden beschik je niet over een herroepingsrecht doordat deze persoonlijk van aard zijn. Wanneer een geboortebord een naambord bevat waar de naam op is gedrukt, kunnen wij het geboortebord niet meer terug nemen.